25 thg 11, 2012

Thi Ẩm Lâu Tạm ngừng

Chào Huynh Đệ Tỷ Muội,

Có một số trục trặt về hosting. Thi Ẩm Lâu sẽ mở lại trong thời gian sớm nhất. Dự kiến là chiều nay: 25/11/2012.
H Đ T M thông cảm nhé!

Cáo chình!
Hớ

1 nhận xét: