21 thg 11, 2012

Mẹ ơi

[Hình: 279363983104879425_kqdemprm_f.jpg]

Mùa thu tôi như nốt lặng xuống dòng
Mẹ ơi có còn tìm kiếm lá diêu bông
Hát dỗ dành khi canh khuya tỉnh giấc
Để vỗ về con ..nhạc sóng đáy sông

Mẹ ơi..thu phân mùa lúa trổ đồng
Nặng trĩu hạt , nặng trĩu cả nỗi lòng
Cơm áo đang mang đời thân cò lội
Ráng chiều giá buốt..không hoàn không

Mẹ ơi mẹ chăn dày đủ ấm không
Lá vàng đơn côi..rơi rơi bồng
Tuổi chèn lên tuổi nhăn nếp trán
Bất giác con hỏi..có hiếu hông??

Khuya qua trời buốt.. buốt giá hàn phong
Một giấc hoang..thổi thoáng bềnh bồng
Chân mây họa hình ..hình gầy bóng mẹ
Ôm cả thu vàng ..trong mắt trong


Ngạo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét