17 thg 12, 2014

Bế mạc Event Mùa Siêng De

Kính thưa quí vị tiện hữu!

Kính thưa cụ Hớ và cụ Thi Cương đáng kính!

Đồng kính thưa các tiện khách ghé ngang bổn lầu...

Hôm nay tui trịnh trọng đứng lên phát biểu lời bế mạc cho ì ven Mùa Se Duyên của bổn lầu với tâm trạng bùi ngùi, lưu luyến...

Thưa toàn thể đại tiện! Thế là mùa thu cũng hết, lá cũng đã rụng dần, thế là chúng ta cũng hết nhặt lá để đá ống bơ, thế là là...Vầng! Là thế, là thế cho nên thơ cũng phải hết, ì ven cũng sẽ hết để rồi trao giải. Nó như một qui luật muôn đời có sinh có diệt, có dương có âm...cũng như có cuộc đời thì phải có thơ ca. Nếu không có thơ ca thì chúng ta sẽ chết, nhân loại sẽ diệt vong! Ai nói vậy? Không phải tui! Rõ là thế nhưng các đại tiện cứ nghe vậy đi! Để rồi... Để làm gì??...Để như Trịnh, để gió cuốn đi.