9 thg 10, 2014

Event Mùa Thu -Mùa Se Duyên

Huynh đệ tỷ mụi iu ...
Nhầm chấn hưng tiện khí
Kết nạp tiện nhân
Gia tăng tiện tiểu...

( ý UU " tiểu " ở đây là nhi đồng nhaaaa mấy tiện nhân )

UU lập ra Event Mùa Thu - Mùa Se Duyên để các huynh đệ tỷ muội để :

Một là huynh đệ tỷ muội đã xếp bút nghiên quay " chở " lại giang hồ .
Hai là phát huy thần đê thánh tiện xuất ra những án văn , bài thơ " quanh chấn " võ lâm.
Ba là có cớ offline trao giải .
Bốn là có cớ để nhậu .
Năm là cái điều ba với bốn được thực hiện để mừng sinh nhật Thi Ẩm Lầu lần thứ 5

Như đã nêu trên Event của chúng ta năm nay sẽ xoay quanh chủ đề : Mùa Thu - Mùa Se Duyên.
Thể loại : thơ , văn , tùy bút , hịch , tản văn bla blabla thậm chí viết nhảm .
Thời gian dự thi : từ ngày Uyên Uyên lên topic đến hết ngày 10.11.2014.
Các Tiện khảo bao gồm : Thi Vương , Thi Thánh , Thi Cương ....
Phần thưởng : (đang cập...rập)

~~~~~

Rất mong được sự ủng hộ của các hđtm để em không bị " ế " ạ 010010010010

Uyên Uyên kính
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Huynh đệ tỷ muội tham gia xin gửi bài vào topic
Event Mùa Thu -Mùa Se Duyên