3 thg 7, 2011

Chuyển host

Diễn đàn đã thành công chuyển về host mới với sự tài trợ của các thành viên:
Phụng
hoathuongsitinh
Lanhdien
Hothiethoa
Vũ Thiên Di
Chopmat
Chân thành cám ơn mọi người

http://thiamlau.com/forum/showthread.php?tid=649&action=lastpost