8 thg 11, 2012

Mùa Thu Tóc Ngắn

_________________________________________

m u à T H U
t ó c n g ắ n star
_________________________________________
 
Hỡi người em tóc ngắn
Thu đã về quanh đây
Còn em đi biền biệt
Đường xưa lá rụng đầy.

Dấu chân nai còn đó
Đêm qua trời mưa thu
Mặt hồ buông lặng. gió
Bờ xa khuất mây mù.

Tôi nghe hồn vương vấn
Mùa thu về chung quanh
Mà người em tóc ngắn
Còn xa mãi chẳng gần

Thu xưa mình chung bước
Lối cỏ đầy mộng mơ
Bây giờ tôi đơn chiếc
Trời mây phủ xám mờ.

Lòng nhớ nhung thương tiếc
Mùa thu rồi qua mau
Mà người em tóc ngắn..
Ơi em giờ nơi đâu?

15 thg 10, 2012

*Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn
Mà mùa Thu dài lắm ở chung quanh ( thơ Nguyên Sa )

Nguoivebongnho 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét