18 thg 3, 2012

Đại hội ăn nhậu mừng giỗ tổ

Nhân dịp: giỗ tổ Hùng Vương
Kính mời đê tiện bốn phương tụ về
Nhà Hớ Thiệt Hả (khỏi chê)
Ăn nhậu một bữa đề huề, lăn quay
Có "cái đồ quỷ" rất hay
Lại thêm bia bọt (bảo đảm) không say không dzìa

Dự kiến đại hội ăn nhậu sẽ diễn ra vào ngày thứ 7, 31/03/2012 nha các huynh đệ tỷ muội. Mời mọi người đăng ký và góp ý cho Đại hội ăn nhậu được thành công tét lẹt.
Xem thêm
http://thiamlau.com/forum/thread-932.html