18 thg 10, 2011

Tạm dừng diễn đàn để chuyển server

21/10/11
Việc chuyển host đã thành công. Tuy nhiên, hiện tại một số thành viên dùng mạng VNPT và Viettel cần change DNS google mới vào được. Lý do là các ISP này chưa cập nhật địa chỉ của TAL

Cách change  ở đây

=====================================
18/10/11
Do server Thiamlau thường xuyên bị rớt nên bên cung cấp đã tạo host mới.
Dự kiến quá trình chuyển host trong 24 tiếng đồng hồ kể từ sáng nay.
Tuy nhiên, trong quá trình chuyển host có 1 số lỗi kỹ thuật từ nhà cung cấp, vì thế có thể chậm hơn dự kiến!

Sẽ sớm mở lại
===============================