18 thg 5, 2011

Firefox- Trình duyệt khuyên dùng

Hiện tại, diễn đàn Thi Ẩm Lâu dùng tốt với Phiên bản Firefox 3->4 vì thế đây là trình duyệt khuyên dùng.

Ngoài ra, bản internet explorer từ 7 trở lên cũng dùng bình thường.
Riêng Chrome 10 thì mắc một số lỗi ở khung thống kê và khung soạn thảo!
Kính phím!

6 thg 5, 2011

Thông báo tạm ngưngServer Thi Ẩm Lâu hiện đang bị lỗi nên có thể tạm ngưng 1-2 ngày để sửa chữa!


Mong huynh đệ tỷ muội thông cảm! Chúc huynh đệ tỷ muội cuối tuần vui vẻ!


Hothiethoa