2 thg 11, 2014

Thư gởi Người-rất-chướng

Tác Giả: Hồ Yên Dung

Anh tên Chương. Em nghĩ phải thêm "sắc" vào mới hợp. Thế là anh trở thành anh Chương-sắc, trở thành Người-rất-chướng của em!
*****************************************************