6 thg 5, 2011

Thông báo tạm ngưngServer Thi Ẩm Lâu hiện đang bị lỗi nên có thể tạm ngưng 1-2 ngày để sửa chữa!


Mong huynh đệ tỷ muội thông cảm! Chúc huynh đệ tỷ muội cuối tuần vui vẻ!


Hothiethoa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét