16 thg 10, 2013

Nhất Thất Lệnh -Thiên

Có lẽ không có nhiều bạn am hiểu về thể thơ Nhất Thất Lệnh này. Cảm ơn Jakenlem đã đem về cho vườn Thi Ẩm một thể thơ lạ và độc đáo.
Hớ xin giới thiệu một bài của JK về thể thơ này để mọi người cùng thưởng thức.

Thiên

有道, 無邊
除性惡, 養心賢
死生由命, 離合隨緣
世上不生業, 雲間莫問仙
若得無求無怨, 必成自我自然
前身幾度抽刀斬, 後日何人高枕眠。

Thiên
Hữu đạo, vô biên
Trừ tính ác, dưỡng tâm hiền
Tử sinh do mệnh, ly hợp tuỳ duyên
Thế thượng bất sinh nghiệp, vân gian mạc vấn tiên
Nhược đắc vô cầu vô oán, Tất thành tự ngã tự nhiên
Tiền thân kỷ độ trừu đao trảm, Hậu nhật hà nhân cao chẩm miên.

Dịch nghĩa:

Trời
Có đạo, vô biên
Trừ diệt tính ác, nuôi dưỡng tâm hiền
Sống chết do số mệnh, tan hợp tuỳ cơ duyên
Ở đời không gây nghiệp chướng, trên mây chẳng cậy thần tiên
Nếu đạt được không đòi hỏi không oán hận, tất trở thành tự thân mình hợp tự nhiên
Kiếp trước bao lần vung đao chém (làm việc ác), ngày sau ai người gối cao đầu ngủ yên?

JL

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét